Azucena Arias Correa

  Azucena Arias Correa

  Profesora asociada

  Doutora pola Universidade de Vigo. Licenciada en Ciencias da Educación e Psicoloxía, e Diplomada en Profesorado de Educación Primaria na especialidade de Ciencias, é xefa do departamento de orientación no CEIP Vilaverde e profesora asociada da UVigo no departamento de didácticas especiais, na área de ciencias experimentais. Entre as súas liñas de investigación destacan a metodoloxía por proxectos, as estratexias de aprendizaxe cooperativo, xénero e educación, a avaliación, o estudo de concepcións e ideas previas, a didáctica das ciencias experimentais e a formación do profesorado.

  Entre os seus proxectos de investigación poderíamos destacar “Violencia contra as adolescentes no sistema educativo” do que foi investigadora principal así como outros relacionados coa muller na ciencia como “Elección de estudos de enxeñaría: establecemento dun sistema de indicadores con perspectiva de xénero en ciencia, tecnoloxía, psicoloxía e educación”; “A educación tecnocientífica no ensino universitario: mulleres nas enxeñarías ou deseño” e “Avaliación dun modelo matemático estatístico preditivo da elección de estudos de enxeñaría con perspectiva de xénero”.

  No ámbito da innovación educativa son múltiples os proxectos nos que ten participado como “Deseño e implantación de procedementos e instrumentos de avaliación en graos e posgraos a través da plataforma tema: cuestionarios KPSI, rúbricas e mapas conceptuais en formato dixital”; “Deseño e avaliación de proxectos destinados ás etapas educativas de infantil e primaria nun entorno cooperativo e blended-learning, utilizando a plataforma tema” ou “A utilización de aulas dixitais e libros electrónicos na educación infantil e na educación primaria”.

  Ademais, as súas últimas publicacións continúan estas liñas de investigación e centran as súas temáticas na innovación da competencia científica no ámbito educativo.