Sandra Martínez Iglesias

    Sandra Martínez Iglesias

    Investigadora predoutoral

    Graduada en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Mestrado de Investigación en Prácticas Artísticas e Visuais (UCLM) e outro en Formación do Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato e Formación Profesional na especialidade de Artes (UVIGO). Impartiu docencia en  Novas Tecnoloxías aplicadas á Educación Infantil na Universidad de Vigo ao mesmo tiempo que cursa estudos de Doutoramento en Equidad e Innovación en Educación.