Uxío Pérez Rodríguez

  Uxío Pérez Rodríguez

  Profesor Contratado Doutor

  Licenciado en Psicoloxía e doutor en Historia das Ciencias e das Técnicas. Actualmente é profesor contratado doutor do departamento de Didácticas Especiais da Universidade de Vigo, concretamente da área de Didáctica das Ciencias Experimentais. A súa vez é docente do Grao en Educación Primaria e os mestrados de Profesorado e de Investigación e Innovación en Educación Infantil e Primaria.

  As súas liñas de investigación xiran en torno ás aplicacións didácticas da Historia e as Técnicas, á Ensinanza da Astronomía, á Historia das Ciencias e as Técnicas, aos Recursos e Estratexias metodolóxicas na Didáctica das Ciencias Experimentais, á Formación do Profesorado, aos Estudos con perspectiva de Xénero e á Educación Ambiental.

  Ten participado en diversos proxectos de investigación entre os que se poden citar “O desenvolvemento de competencias científicas: progresión dos compoñentes da práctica e do metacoñecemento”, “Realización dun estudo con perspectivas de xénero do uso das TIC nas pequenas e medianas empresas” ou “Progresións de aprendizaxe nas competencias prácticas científicas: contextualización do modelos, uso de probas e indagación científica”. A estes hai que engadirlle outros do ámbito da innovación como “Deseño e implantación de procedementos e instrumentos de avaliación en graos e posgraos a través da plataforma TEMA: cuestionarios KPSI, rúbricas e mapas conceptuais en formato dixital” ou “A utilización de aulas dixitais e libros electrónicos na Educación infantil e na Educación primaria”.

  Ademáis, ten realizado múltiples publicacións en áreas como a da divulgación científica en relación á formación do profesorado.

  María M. Álvarez Lires