Isabel Fernández Menor

  Isabel Fernández Menor

  Investigadora postdoutoral

  Graduada en Pedagoxía pola Universidade de Santiago de Compostela (2015), mestrado en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos da Universidade de Vigo (2016) e doutora en “Equidade e Innovación en Educación” (2020).

  Imparte docencia en diversas materias do Grao en Educación Infantil e Primaria, tales como “Escola Inclusiva e Atención á Diversidade”, “Titoría e Orientación coas Familias” ou “Novas Tecnoloxías Aplicadas á Educación Primaria”.

  A súa liña de investigación xira ao redor da educación inclusiva, concretamente no ámbito formal a través dos procesos de enganche e desenganche escolar mediante metodoloxías de investigación participativas. A súa tese de doutoramento encádrase na  temática do sentido de pertenza do alumnado de educación secundaria, factores e medidas de actuación. Do mesmo xeito, posúe un contrato do Ministerio de Economía e Competitividade para a formación postdoutoral no marco do proxecto “Redes de Innovación para a Inclusión Educativa e Social”.

  Almudena Alonso Ferreiro