Manuela Raposo Rivas

    Manuela Raposo Rivas

    Titular de Universidade

    Licenciada en Ciencias da Educación na sección de Pedagoxía pola Universidade de Santiago e doutora en Psicopedagoxía pola Universidade de Vigo. Actualmente é profesora titular en TIC aplicadas á Educación, no Departamento de Didáctica e Organización Escolar e Métodos de Investigación da Facultade de Ciencias da Educación do Campus de Ourense (Universidade de Vigo). A súa docencia vincúlase ao Grao de Educación Primaria e Educación Infantil, así como aos Mestrados de: Profesorado de Ensino Secundaria, Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos, Necesidades Específicas de Apoio Educativo. Participa activamente na formación de xoves investigadores coa titorización, tanto de traballos fin de grao e mestrado, como de bolsas de Formación do Profesorado Universitario (FPU). Actualmente é titora e directora de teses no Doutoramento Interuniversitario en Equidade e Innovación en Educación, sendo ademáis a secretaría da súa Comisión Académica.

    As súas liñas de investigación e publicacións versan sobre a innovación e a investigación educativa a través das tecnoloxías, as TIC para a atención á diversidade e o Prácticum e as Prácticas Externas. As máis de 200 publicacións xiran en torno a estes temas. Foi investigadora en máis de 25 proxectos financiados en convocatorias competitivas, a nivel nacional, autonómico ou provincial, sendo en tres deles a investigadora principal. Colabora con diferentes redes de investigación: Rede de Investigación e Educación e Formación para a Cidadanía e a Sociedade do Coñecemento- RINEF-CISOC; TELGalicia 3.0: Technology-Enhanced Learning Galicia; rede REPPE. Asociación para el desarrollo del Prácticum y de las Prácticas Externas.

    Ángeles ParrillaMaría M. Álvarez Lires