Ángeles Parrilla Latas

  Ángeles Parrilla Latas

  Catedrática de Universidade

  Catedrática de Universidade, da Universidad de Vigo (dende 2011), previamente profesora (1987-2000) e catedrática da Universidade de Sevilla (2000 a 2011). É Dra. en Pedagogía pola Universidade de Sevilla e Licda. en Pedagoxía e en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela.

  Mantén na súa traxectoria profesional un compromiso firme e sostido co el desenvolvemento dunha educación máis inclusiva así como coa investigación no campo da Equidade e a Educación. Nos últimos 10 anos dirixiu e coordinou 4 proxectos de investigación no ámbito dos procesos de Exclusión e Inclusión educativa e social, con 4 Universidades españolas (U. de Sevilla, U. de Cantabria, U del País Vasco e U. Vigo). Estos proxectos, desde diversos enfoques de investigación interpretativa e participativa, exploran á construción de procesos educativos e sociais de inclusión e de exclusión, así como sobre o desenvolvemento de redes comunitarias de inclusión, innovación e mellora. Na actualidade é a coordinadora española dun proxecto internacional Erasmus KA Plus.

  A súa docencia repártese en materias vinculadas á inclusión, a diversidade e a investigación educativa nos Graos de Educación Infantil e Primaria, así como non Mestrado de Profesorado.

  É Coordinadora do Doutoramento Interuniversitario en “Equidade e Innovación en Educación”, que se imparte en 5 universidades do noroeste español (Universidade de Vigo, Universidade da Coruña, Universidade de Santiago, Universidade de Oviedo e Universidade de Cantabria). É directora del departamento de Didáctica, Organización Escolar y Métodos de investigación de la U.Vigo dende xuño de 2018.

  Colaborou con diversos organismos e proxectos internacionais da UE e América Latina. Recentemente foi Visiting Research Fellow no Departamento de Educación da Univer-sidade de Oxford (febreiro a xuño de 2019).

  Manuela Raposo Rivas